Koně na silnici – 3/4 POTAHOVÁ VOZIDLA

KAPITOLA 3. – Potahová vozidla – vozy, sulky, kočáry na silnici

Kapitola třetí se bude věnovat jevu sice méně rozšířenému, ale stále populárnějšímu: Jízdě kočárem po komunikacích. Nebudeme se bavit o těch nejběžnějších pravidlech, která platí pro jízdu vozidlem obecně, ale zaměříme se na některé zvláštnosti pro jízdu kočárem, povozem, sulkou, apod.

Základní pojmy (dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Nemotorové vozidlo je přípojné vozidlo a vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly, například jízdní kolo, ruční vozík nebo potahové vozidlo.

Vozka je řidič, který řídí potahové vozidlo.

Potahová vozidla však nemusí být schválená, homologovaná, ani mít SPZ.
Na potahová vozidla se nevztahuje povinnost mít povinné ručení, za případné škody pak ale ručí ten, kdo je způsobil, např. z pojištění odpovědnosti.

Jízda potahovými vozidly a ručními vozíky

– Vozkou smí být jen osoba starší 15 let.
– Nejede-li vozka na potahovém vozidle, musí za jízdy potahového vozidla jít po jeho pravé straně. Před opuštěním potahového vozidla musí vozka vozidlo zabrzdit, uvolnit vnitřní postraňky a na svahu založit kola.

Osvětlení

– Potahové vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu. To neplatí na parkovišti. (Z definice pozemní komunikace však plyne, že to platí mj. na polních cestách.)

 V období od 1. listopadu do 31. března a za snížené viditelnosti v období od 1. dubna do 31. října musí být potahové vozidlo označeno vpředu nejméně jedním neoslňujícím bílým světlem na levé straně a vzadu nejméně jedním neoslňujícím červeným světlem na levé straně.

– Pro úplnost: Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště. Zadní světla do mlhy musí řidič za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

Znamení o změně směru jízdy

– Znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly. Není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením. Paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu. Vyžadují-li to okolnosti, zejména není-li znamení dávané směrovými světly nebo paží dostatečně viditelné například pro šířku nákladu nebo za snížené viditelnosti, musí se dávat znamení jiným zřetelným způsobem, například způsobilou a náležitě poučenou osobou. Jinak smí řidič provést zamýšlený jízdní úkon jen tehdy a takovým způsobem, aby nebyli ohroženi ani omezeni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích.

 Znamení o změně směru jízdy dávané směrovými světly ponechá řidič jen do doby ukončení změny směru jízdy, vybočení z něho, nebo pokud vozidlo nezaujme místo v jízdním pruhu, do kterého přejíždí. Znamení o změně směru jízdy paží se dává jen před započetím jízdního úkonu.

Omezení jízdy

– Na silnicích I. a II. třídy je v době od 23.00 do 4.00 hodin zakázána jízda s potahovými vozidly

– Na silnici I. třídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. září zakázána jízda zvláštním vozidlům, potahovým vozidlům a ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm:

a) v poslední pracovní den před sobotou nebo dnem pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin,
b) v první den praconího klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v době od 7.00 do 11.00 hodin,
c) v poslední den pracovního klidu v době od 15.00 do 21.00 hodin.

Povinnosti přepravované osoby

Přepravovaná osoba, která se může aktivně podílet na jízdě vozidla (zejména šlapáním, bržděním, negativním ovlivňováním rovnováhy vozidla a obdobným způsobem), nesmí během jízdy a bezprostředně před jejím zahájením požít alkoholický nápoj nebo užít jinou návykovou látku nebo zahájit jízdu v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy by mohla být ještě pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky.

Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem

Bodové hodnocení za přestupky nebo trestné činy se vztahuje na řidiče motorového vozidla, tedy jezdců či kočích se toto netýká.

Předchozí kapitoly:
1. Teorie na úvod
2. Pohyb po vozovce

Ilustrační záběry….

Opět se můžete podívat na některé nebezpečné situace ze silnic, pro lepší představu, jak koně reagují na některé „běžné“ situace: 

– Myška při předjíždění

– Předjíždění kamionem

– Policejní kůň sražený náklaďákem

DALŠÍ ČLÁNKY

(c) Czech Mountain Trail, z.s.  2022

Tvorba webových stránek – PAGRAFO