A k čemu je to dobrý?

Říkáte si:
Na co je nám chození přes bedýnky…?
Houpačky a lanový most se v našem okolí zrovna nevyskytují…
Klacky na zemi snad ten kůň překročit zvládne…
Akorát nevleze do vody… No, taky u sedlání trochu tancuje … U nasedání ho musí někdo držet…
Ale jinak nemáme žádný problém!

Jste sportovní jezdec soutěžící v některé z klasických disciplín jako parkur, drezura, vytrvalost, reining… a podobně?
Jste hobby jezdec jezdící s koněm pro radost relaxovat do přírody?
Jste rodič, který chce pro své dítko bezpečného, spolehlivého koně – parťáka?

Zažili jste s koněm nepříjemné situace, kdy šlo do tuhého?
Byl kůň mimo kontrolu a jen zázrakem se nikomu nic nestalo? Nebo v horším případě stalo…
Jsou činnosti, kterým se vy a/nebo váš kůň raději vyhýbáte (aplikace repelentu, nakládání do vozíku, …)?

V našem seriálu chceme ukázat, že klidný a spolupracující kůň není náhoda nebo štěstí při výběru. Výcvik podle principů Mountain Trailu připravuje koně na nejrůznější situace, které mohou nastat v každodenním životě.
Nejde tedy o samoúčelné cviky, ve kterých se vyžívají rozhodčí na závodech. Tuto průpravu oceníte při běžném kontaktu s koněm, ať už chcete koně nebojácného na kolbišti, jistého v lese, klidného na silnici, hodného na ošetřování… 🙂

5 - Z bláta do louže
Nechce kůň šlápnout do kaluže? Vždy ji více nebo méně nenápadně obejde? Jenže co když bude kaluž přes celou cestu a nepůjde se obejít? Je dobré se připravit i na tuto variantu. Malými krůčky od malých kaluží, ze země, kdy každé jen trochu namočené kopyto je hodno významné pochvaly…
Na tento trénink nepotřebujete speciální překážky v parku, ale potřebujete dostatek času, trpělivosti a co nejpřesněji dávkované pobídky vs. pochvaly. Méně je zde často více. Hodně pomůže vhodně zvolené místo (klidné – ne uprostřed silnice I. třídy) a vhodný směr (např. cestou domů).
 
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!
Opět se snažte předem dobře rekognoskovat terén a odhalit co nejvíce nástrah, které by mohly způsobit úraz Vám či Vašemu koni – stromy, na které by Vás přimáčkl (či odřel koleno), sešupy, viklavé kameny…
 
Po mountain trailovém tréninku zjistíte, že i zapřisáhlý nepřítel klouzavého bahna (jako je třeba “princezna” Indy) překoná louži či bahniště klidně a bezpečně. Přejeme Vám mnoho radosti ze společných pokroků 🙂
 
4 - Branky a jiné hrátky u ohrádky
Jeden z podtitulů Mountain Trailu zní: Když vám kůň věří.
Věří vám, že vaše pohyby, i když mu nedávají smysl, ho neohrozí. Věří vám, že ho ohradník nekopne.
 
Důležitý je klid a srozumitelné pokyny, které kůň zná a ovládá z předchozího výcviku. Není dobrý nápad začít toto zkoušet rovnou s ohradníkem, natož pod napětím. Pro nácvik poslouží právě překážka “branka”, kterou si snadno zhotovíte ze dvou stojanů a provazu, a pro jejíž korektní projetí potřebujete kombinaci povelů jako: couvání, ustoupení zádí či celým koněm, okamžité zastavení a rozejití dopředu, a to při ovládání jednou rukou.
 
BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM aneb malé vysvětlení k ohradníkům:
V našem PP si elektřinu vypínáme během práce a ježdění a zapínáme při odchodu. Koně (ani lidé) tedy nejsou v nebezpečí, že dostanou ránu. Koně se samozřejmostí přijímají, že člověk je ten, kdo vládne ohradníkům a že v jeho přítomnosti je toto počínání bezpečné.
Žádný z koní, kteří zde tyto úkoly předvádějí, nezkouší ohradníky samovolně podlézat.
 
Úkoly zde předváděné jsou jen malým příkladem toho, jak si díky MT výcviku můžeme usnadnit život 🙂
3 - Od mostků k mostům
Pokud je vám divné:
  • proč v Mountain Trailu tak usilovně chodíme přes různé bedýnky, lávky, mostky?
  • proč tak klademe důraz na klidné překonání podle pokynů vodiče či jezdce?
  • proč tak jásáme nad každou zdolanou paletou?
tak v tomto videu uvidíte, že když se koně s lávkami a mostky smíří, sžijí, spřátelí, budete v nich mít spolehlivé parťáky na procházkách i vyjížďkách. V přírodě i na silnici…
 
Tradiční upozornění: BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM!
Jednak: Nepřeceňujte své schopnosti! Jít s koněm do prostředí, kde by případná chyba či neposlušnost měla fatální následky – pád do vln, dopravní nehodu – důrazně doporučujeme až po přípravě na Mountain Trailových překážkách, a postupném zkoušení a zvyšování nároků v bezpečném prostředí.
A také: Nepřeceňujte dřevěné mostky! I když vypadají bytelně a běžně je překonávají lidé, psi i cyklisté, je potřeba si uvědomit, že váha koně je několikanásobně vyšší a navíc koncentrovaná do malé plochy kopyt. U mostků, které nejsou určeny pro vyšší zatížení a/nebo nejsou pravidelně kontrolovány a udržovány, hrozí plíživé neviditelné tlení dřevěných dílů zespodu a tedy riziko nepříjemného úrazu!
2 - Vodní příkop
Výcvik dle filozofie a principů Mountain Trailu pomůže přemluvit koně i k tomu, co je proti jeho svrchovanému přesvědčení, třeba v situacích, které by jinak řešil pod heslem “Zachraň se, kdo můžeš, jezdec ať se o sebe postará sám”.
 
ZÁKLADNÍM PŘEDPOKLADEM úspěšného překonání je předchozí průprava právě na MOUNTAIN TRAILOVÝCH PŘEKÁŽKÁCH, kde si dvojice odladí komunikaci, procvičí nanečisto stresové situace a hlavně ujasní pravidla:
  • kůň NESMÍ VKROČIT DO OSOBNÍHO PROSTORU ČLOVĚKA, ani kdyby ho bahenní krokodýl držel za nohu
  • kůň na povel vykročí, zpomalí či zastaví a počká
 
Proč trénujeme nejprve ze země a ne ze sedla? Jednak jde o bezpečí jezdce, a také má vodič ze země větší kontrolu nad pohybem koně a vodič ho může účinněji nasměrovat. Jde o fázi přípravy, jejímž cílem je překážku zdolat stejně klidně a bezpečně i s jezdcem na hřbetě.
 
V každém případě pamatujte: BEZPEČNOST PŘEDEVŠÍM! Nevstupujte do příkopu před koněm, netahejte k sobě koně z druhého břehu, vyberte si tréninkové místo, kde vás kůň nenatlačí na strom, neshodí z výšky, apod.
Vynaložené úsilí se vám pak bohatě vrátí při bezpečném překonání příkopů třeba na vyjížďce 🙂
1 - Přistupování při nasedání
V první části naší mini-série uvidíte, k čemu je dobrý povel “přistupování” při nasedání na koně.
Jde o povel některými trenéry proklínaný a zakazovaný, neboť kůň přistupuje směrem k člověku, do jeho “osobního prostoru”.
 
Jako u veškerého výcviku je potřeba mít koně pod kontrolou a vědět
  • co chceme,
  • jak toho dosáhneme
  • a jak se vyhnout tomu, co nechceme.
 
Důležité je zde načasování povelu a pauzy, aby kůň dokázal pochopit, který z našich pohybů je tím povelem a který z jeho pohybů je žádoucí odpovědí. A kdy má s přistupováním přestat.
 
Nasedáme s výhodou z vyvýšených míst, abychom šetřili jak kostru koně, tak kostru sedla, tak i kostru svou vlastní. Tím se nám ovšem omezí náš akční radius, nezbyde než stát téměř na místě a přesvědčit koně, aby nám při nasednutí pomohl.
Jakmile jednou kůň pochopí smysl akce, má radost, že vám může udělat radost 🙂 A oba se na nasedání budete těšit 🙂

(c) Czech Mountain Trail, z.s.  2022

Tvorba webových stránek – PAGRAFO