Koně na silnici – 2/4 POHYB PO VOZOVCE

KAPITOLA 2 – Pohyb po vozovce: Koně vedeme, na koni jedeme

V této kapitole navážeme na první díl vysvětlující pojmy a řekneme si, proč je jejich pochopení zásadní.

Směr a způsob jízdy

Na pozemní komunikaci se jezdí (na koni) vpravo, a pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, při pravém okraji vozovky, pokud není stanoveno jinak.

Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Jezdec ani vodič koně není chodec.

Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích než chodci nesmějí chodníku nebo stezky pro chodce užívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak. Což stanoveno není, takže i kdyby to bylo výrazně bezpečnější, tak koně oficiálně na chodník nesmějí.

Pro úplnost: Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí chodci po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

Zákon pamatoval přímo na koňáky v odstavci:
Jízda na zvířatech a vedení a hnaní zvířat
Pro jezdce na zvířeti a pro průvodce vedených a hnaných zvířat platí přiměřeně povinnosti řidiče.
Je-li zřízen jízdní pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezka pro jezdce na zvířatech označené dopravní značkou “Stezka pro jezdce na zvířeti”, musí jezdec na zvířeti užít tento pruh nebo stezku. Jiní účastníci silničního provozu nesmějí pruh pro jezdce na zvířatech nebo stezku pro jezdce na zvířatech užít.

Na vozovce musí jezdec na zvířeti jet při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím ohrožováni nebo omezováni chodci, smí jet po pravé krajnici

Věk jezdce

Na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci smí jet na zvířeti jen jezdec starší 15 let. Osoba starší 12 let smí jet na zvířeti na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci jen pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdci na zvířatech smějí jet jen jednotlivě za sebou. Jezdec smí vést jen jedno zvíře. Z toho dle litery zákona plyne, že na uvedených komunikacích (ano, teoreticky i polní či lesní cesta) nesmí jet na koni osoba mladší než 12 let. Ve věku od 12 do 14 let může jet jezdec na koni pod dohledem osoby starší 15 let. Jezdec smí vést jen jedno zvíře, tzn. že nesmí např. vést druhého koně na vodítku.

Průvodce vedených nebo hnaných zvířat musí být osoba starší 15 let. Vyžaduje-li to bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, je průvodce vedených nebo hnaných zvířat při doprovodu zvířat oprávněn zastavovat vozidla. – Z toho plyne, že i vést koně po komunikaci smí pouze osoba starší 15 let a tato osoba vedoucí koně je oprávněna zastavovat vozidla!

Zvířata se smějí vést nebo hnát rychlostí chůze a jen tak, aby provoz na pozemní komunikaci nebyl ohrožován a aby byl co nejméně omezován.

Hnaná zvířata ve stádu musí být doprovázena potřebným počtem průvodců hnaných zvířat a musí být rozdělena na vhodně dlouhé skupiny oddělené od sebe dostatečně velkými mezerami.

Průvodce vedených zvířat smí vést nejvýše dvě zvířata, která musí být k sobě spřažena. Tzn. vodič smí vést na vodítku jen 1 koně, dva koně by k sobě museli být spřaženi např. tažným postrojem.

Za snížené viditelnosti musí být jezdec na zvířeti označen na levé straně neoslňujícím bílým světlem viditelným zepředu a červeným neoslňujícím světlem viditelným zezadu. Průvodce vedených a hnaných zvířat musí být za snížené viditelnosti označen neoslňujícím bílým světlem.
Od soumraku do svítání je zakázáno užívat k jízdě na zvířatech a k vedení zvířat silnice I. nebo II. třídy.

Vlastník nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Což je ve vlastním zájmu každého vlastníka či držitele domácích zvířat, a koní obzvlášť.

Ilustrační záběry….

Opět pro ilustraci některých situací v provozu přikládáme několik videí, převážně z Anglie, tudíž je potřeba si provoz pro naše podmínky zrcadlově obrátit 😉 

– Rychle předjíždějící auto nejprve koně vyleká a pak je vidět, že kdyby kůň uskočil na druhou stranu, tak nemá šanci zareagovat

– Motorkář vysvětluje, jak předjíždět koně:

1. Včas zpozorujte koně

2. Hned zpomalte a buďte připraveni zastavit

3. Vyhněte se čemukoli, co by koně mohlo vylekat

4. Sledujte pokyny jezdce

5. Vezměte se širokým obloukem – nejméně na šířku auta – a míjejte je pomalu

6. Výsledek – palce nahoru! 🙂

– Nervozní kůň na silnici, který se patrně bojí něčeho neidentifikovatelného za křovím vlevo:

– Klidné předjetí koně cyklistou:

– Rychlé předjíždění – víc štěstí než rozumu

– Když se kůň lekne nezvyklého zvířete mimo cestu a nekontrolovatelně odskáče do „bezpečné“ vzdálenosti. Pokud by vpravo od něj byla silnice, mohlo by to skončit špatně.

– Sražení koně autem 

DALŠÍ ČLÁNKY

(c) Czech Mountain Trail, z.s.  2022

Tvorba webových stránek – PAGRAFO