Petra Horňáková

1. VICEMISTR – Working Race Ruka,
MISTR – MT Tandem
– za rok 2022

> Rozhovor:

Spousta jezdců o MT neslyšela, mohla bys nám přiblížit, co to vůbec MT je a jak to na
takových závodech probíhá?

Filozofií Mountain Trailu je posílit důvěru a celkový vztah mezi člověkem a koněm za použití přírodních i uměle vytvořených překážek. V parcích se můžete setkat například se soutěskou, tunelem, vodním příkopem, schody, houpačkou, lanovým mostem, různým typem lávek a mostků, žebříkem atd.

Závodní den začíná ráno povinnou schůzkou s rozhodčími, na níž se mimo jiné dozvíte případné úpravy v paternech a můžete klást otázky. Paternem se rozumí plánek trati, kde je zakresleno, které překážky v parku mají být během závodu předepsaným způsobem překonány. Paterny většinou bývají k dispozici několik dní před závodem. Výhodou závodů v České republice je navíc skutečnost, že si můžete trať vyzkoušet v parku den před závodem. Například v Německu tahle možnost není.

Trať je většinou rozdělena na dva úseky, z nichž každý hodnotí jeden rozhodčí, který má svého zapisovatele. Závody jsou rozděleny do několika kategorií. Pro děti jsou vypsané kategorie Mládež základní a Mládež lehký, které mohou absolvovat i s vodičem. Pro začátečníky od 14 let jsou určeny kategorie Easy a Medium a pro pokročilé závodníky kategorie Solid a Extreme. Kategorie jsou odstupňovány jednak obtížností jednotlivých překážek, ale i způsobem jejich překonání, například použitím obratů, couváním atd. Dále mohou být vypsány speciální kategorie, jako třeba Pony (do 120 cm), Tandem (jezdecký a vedený kůň), Bridleless (jízda na nákrčním řemeni či na tušírkách), Working race, Free style, Štafeta (dvojice ruka-sedlo se losují těsně před závodem), Žolíková soutěž (patern je zveřejněn těsně před závodem) atd. Většina disciplín se dá absolvovat jak ze sedla, tak na ruce, takže si svou disciplínu najde každý jezdec i vodič. Proto je MT vhodný jak pro mladé nezkušené koně, tak i pro starší koně, nebo koně s handicapem. Závody končí vyhlášením výsledků a oceněním závodníků v daných kategoriích. Pořadatelé si na organizaci dávají velmi záležet, proto i ceny od sponzorů jsou více než štědré.

Jak jsi se dostala k Mountain Trailu?
K Mountain Trailu jsem se dostala naprostou náhodou v listopadu 2020, kdy jsem v pátek večer seděla u počítače a přemýšlela, co budu o víkendu dělat. Tehdy na mě vyskočil kurz MT pod vedením trenéra Mariana Furdeka, pořádaný skvělými lidmi z Paddock Paradise Tršice. Hned jsem volala organizátorce akce a nahlásila jsem se spolu se svou nejlepší kamarádkou a tehdy tříletým poníkem Blackem, pro kterého jsem do té doby neměla žádné uplatnění. Kurz a filozofie MT mě naprosto uchvátily. Začala jsem jednou měsíčně trénovat
pod vedením Mariána a také jsem jezdila trénovat do Tršic, který stále považuji za svůj domovský park, i když si už pomalu buduji vlastní na farmě Dolní Moštěnice v Hýslích.

V červnu 2021 jsme se s Blackem zúčastnili našich prvních hobby závodů v MT v Doloplazech, a protože jsme se pěkně umístili, řekla jsem si, že zkusíme i oficiální závody v ETP Nové Říši. Tam jsme skončili ve všech disciplínách na předních příčkách a kvalifikovali se tak na mistrovství ČR. Stále jsem ale nebyla přesvědčená, že v tak velké konkurenci zkušených závodníků obstojíme. A tak jsme celé prázdniny poctivě trénovali, objížděli všechny závody pod hlavičkou CMT, až jsme se stali v září mistry ČR v disciplíně Working
Race ruka (disciplína z pracovního jezdectví, kde je důležitý jak čas, tak přesnost) a prvními vicemistry ČR v disciplíně MT 15+ ruka (zde je důležité přesné provedení cviků na překážkách).

Je pro Tebe tedy letošní titul něčím výjimečný? 
Samozřejmě, mimo jiné jsme se stali mistry v Tandemu, což je disciplína, při níž na jednom koni jedete a druhého vedete. Překážky překonává střídavě buď jezdecký kůň, vedený kůň anebo oba současně. S trenérem jsme moji kobylku Friklis začali připravovat až v lednu letošního roku s úmyslem soutěžit v jiných kategoriích. Osud ale tomu chtěl jinak, a tak jsem se s Friklisou a Blackem přihlásila na „hobíčka“ v Doloplazech. Slavili jsme první úspěch, což bylo pro nás obrovské překvapení. V průběhu sezóny jsme v Tandemu startovali ještě dvakrát na oficiálních závodech v Nové Říši a ve Vlksicích. Nejen za tento výkon jsem na své koně neskonale pyšná.

Co pro Tebe Mountain Trail znamená?
Mně osobně přinesl do života obrovské změny. Téměř dvacet let jsem se snažila najít cestu, kterou se budeme ubírat. Nikdy jsem neměla závodní ambice, klasické jezdecké disciplíny nám nevyhovovaly. Za podpory trenéra a okolí jsem začala jezdit bezudidlově, což považuji doposud za svůj největší úspěch. Také jsem se mnohému naučila, snažím se být více trpělivá, a když vidím, že koně nechápou, co po nich chci, hledám řešení, jak jim to vysvětlit jiným způsobem. Práce na překážkách pomohla viditelně i mým koním. Jsou mnohem klidnější a spokojenější. Přestali řešit různé „bubáky“, nestabilní podklady či kluzké povrchy. Všechno, s čím se setkají ať v parku, na kolbišti nebo v terénu, teď řeší s klidem a nepanikaří. Jsou mnohem více spolehliví a odvážní a já jsem opravdu ráda, že v nich mám skvělé parťáky, kteří mě v nečekaných situacích podrží. Také jsem zde potkala báječné lidi a získala nové přátele, kteří jsou vždy ochotni poradit. To, čeho si velmi vážím, je přátelská a klidná atmosféra při závodech. I když jsme v průběhu dne rivalové, během závodu i po závodě si společně sedneme, probereme nezdary i úspěchy, předáme si naše poznatky a vzájemně se podpoříme. 

Co plánuješ do budoucna?
Určitě se chci stát lepším jezdcem a důvěryhodnějším parťákem pro své koně. Do budoucna bych si přála odbourat svůj strach a začít závodit v kategorii Bridleless na nákrčním řemenu a prohloubit tak souhru s mým koněm. A dále bych se chtěla zúčastnit závodů mimo ČR, obzvláště mě lákají závody v Německu.

DALŠÍ ČLÁNKY

(c) Czech Mountain Trail, z.s.  2022

Tvorba webových stránek – PAGRAFO